Privacyverklaring

Wij vinden we het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren jouw privacy en zullen de persoonlijke informatie die jij ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

Van Dalen Cameraverhuur B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit hoe we bij Van Dalen Cameraverhuur B.V. en op onze website www.cameraverhuur.nl met jouw gegevens omgaan, wat jouw rechten zijn en hoe jij gebruik kunt maken van die rechten.

Als je het interessant vindt, kun je op de website van hulpbijprivacy uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving.

Heb je nog vragen na het lezen van onze privacyverklaring? Stuur dan een mail naar: info@cameraverhuur.nl
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is.

Van Dalen Cameraverhuur B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onze website weleens hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het plaatsen van een bestelling:
– voor- en achternaam

– bedrijfsnaam
– KvK-nummer en BTW nummer
– adresgegevens
– e-mailadres
– telefoonnummer
– bank- en betaalgegevens
– informatie over afspraken en facturen
 

OVERIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

– IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat
– gegevens over uw activiteiten op onze website
– reviews: beoordeling van onze service/producten
– beelden van beveiligingscamera’s (op onze locatie)
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
 

MET WELKE DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Van Dalen Cameraverhuur B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens omdat:
– wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of
– jij hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
– wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om jou marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
– we daartoe wettelijk verplicht zijn voor bijvoorbeeld verzekeringen en belastingaangiftes.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van je afspraak, bestelling en/of betaling
– om goederen en diensten bij je af te leveren
– om jou te kunnen bellen, SMS’en, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

Van Dalen Cameraverhuur B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verzekeringen.

Er zijn enkele speciale situaties die we hieronder extra toelichten.
 

CAMERABEVEILIGING

Onze vestiging is voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van ons en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal drie weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek door een recherchebureau of de politie.
 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Van Dalen Cameraverhuur B.V. bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren we de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– naam/contactgegevens, bestellingen en afspraken:
zolang u actief klant bij ons bent; als u 7 jaar geen aankoop meer hebt gedaan verwijderen wij u gegevens
– factuurgegevens: zolang u actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt
– klantbeoordelingen (reviews): worden soms op de website gepubliceerd, op uw verzoek verwijderen we de beoordeling
– speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens na afloop om de actie te kunnen afhandelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden; hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie
– camerabeelden: maximaal 5 weken, tenzij de beelden bijv. nodig zijn voor onderzoek
– correspondentie: maximaal 7 jaar
 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Van Dalen Cameraverhuur B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Van Dalen Cameraverhuur B.V. tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser.
Bovendien zijn alle personen die namens Van Dalen Cameraverhuur B.V. van u persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cameraverhuur.nl.
 

WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website tref u links aan naar andere websites. Van Dalen Cameraverhuur B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.
 

CONTACTINFORMATIE

Heb u vragen over onze Privacyverklaring, dan kun u contact opnemen met ons:
Van Dalen Cameraverhuur B.V.
KVK: 32098806
Vestigingsnummer: 000019476620
Nieuwe Havenweg 75 G
1216 BN Hilversum

U kunt uw vraag natuurlijk ook via e-mail stellen. Stuur uw mail dan naar info@cameraverhuur.nl. Ook hebben wij een contactmogelijkheid op onze contactpagina.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het kan nodig zijn dat we de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.